Kalemci Logo
ana sayfa > yönetim sistemi politikası
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
Kalite

OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007
İş Sağlığı

ISO 14001:2004
ISO 14001:2004
Çevre

Yönetim Sistemi Politikamız

Kuruluşumuz, faaliyet alanı içerisinde müşteri şartlarının öneminin bilinci ve sorumluluğu ile Çevre’nin korunmasının, İş ve İşçi güvenliğinin vazgeçilemeyecek unsurlar olduğunun da farkında olarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede karşılayacak alt ve üst yapı işleri gerçekleştirmeyi temel ilke olarak benimsemiştir.

Bu ilkemizi gerçekleştirmek üzere,

 • Projelendirme aşamasından başlayıp, işlerin tamamlanmasına kadar geçen her safhada yapılan çalışmaların Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği açılarından sürekli olarak denetlemeyi,
 • Güvenilir kaynaklardan Kalemci Yapı Yönetim Sistemine uygun malzeme temin etmeyi,
 • İşçilik hizmeti alınacak tedarikçilerin, performansları ve uygulamaları göz önünde bulundurularak seçici davranmayı,
 • İş ve İşçi Güvenliği ile Çevrenin Korunması konularında ilgili kanun, mevzuat, yönetmelik ve standartların gerekliliklerine uymayı,
 • Kaza riskini en aza indirmek, yaralanmaların, sağlık bozulmalarının önüne geçmek amacıyla çalışanların sürekli eğitilmesi ve kullanılan ekipmanların uygunluğunu sağlayacak çalışmaların yapılması
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek azami ölçüde bu gelişmelerden yararlanmayı,
 • Tüm işlerde çevrenin korunması insanlığa karşı gösterilmesi gereken bir saygı olarak görmeyi,
 • Tüm çalışanlar olarak çevreye karşı bilinçli sorumlu davranışları sürdürebilmek için amaca uygun ve elde edilebilir her tür bilgiyi kullanmayı ve inşaat çalışmalarına etki edebilecek ve/veya kaynaklanabilecek kirlilik riskini en aza indirmek üzere fark gözetmeden çalıştığı her ülkede bu sorumluluk doğrultusunda hareket etmeyi,
 • Konusunda uzman eleman yetiştirmeyi,
 • Uygulanmakta olan Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği sistemlerinin performansını sürekli ölçerek iyileştirmeyi,
 • YÖNETİM POLİTİKASI olarak belirlemiştir. Yönetim politikamızın gerekliliklerini devamlı olarak yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

  Kamil KALEMCİ - Veli Balkır GÜRPINAR   

  36.Sk (eski 39.Sk) 34/2 06500 Bahçelievler-Çankaya ANKARA
  Tel: 0(312) 212 28 16 | Faks: 0(312) 212 10 65
  e-posta: