Kalemci Logo
main page > head office

Kalemci Yapi Head Office


View Large Map

 

Kalemci Yapi Tufanbeyli TPP Construction Site

View Large Map

 

Kalemci Yapi Bandırma Bagfaş AN/CAN/NA Construction Site


View Large Map



36.Sk (eski 39.Sk) 34/2 06500 Bahçelievler-Çankaya ANKARA, TURKEY
Tel: +90(312) 212 28 16 | Fax: +90(312) 212 10 65
E: